Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"


Курсова робота

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

1.1 Загальні положення

1.2 Мета і предмет діяльності підприємства

1.3 Характеристика господарської діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

2.1 Аналіз чисельності персоналу ВАТ «АМК»

2.2 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 4.ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВ-НІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «АМК»

5.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5.2 Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві

5.3 Характеристика ринків збуту металопродукції

РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАКТИКУ ЗЕД ВАТ «АМК»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

У період комплексної практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Метою комплексної практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, перш за все, з дисциплін, які вивчаються у 9-му семестрі; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці у сфері їх майбутньої професії: виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

У процесі проходження практик студент повинен навчитися вирішувати типові завдання, які притаманні видам діяльності відповідно до посад, що може обіймати випускник вищого навчального закладу – менеджер-економіст.

Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат".

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в буд Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

ВАТ "АМК" є підприємством із повним металургійним циклом, основними видами продукції, що виробляє підприємство є: чавун переробний, товстолистовий прокат, сортовий прокат,фасонний прокат, тонколистовий прокат товщиною 2-3 мм. вуглецевих марок сталi, гнутi профілі, профілі листові гофрировані, заготівля для перекату (сляби). Другорядною продукцією комбінату є виробництво гранульованого шлаку в цеху переробки шлаку, товарів народного вжитку в цеху товарів народного вжитку.

У 2003 році на комбінаті був проведений аудит Системи менеджменту якості, проведений аудиторами TUV-CERT (TUV Rheinland Group), no результатам якого комбінату був виданий сертифікат відповідності по DIN EN ISO 9001:2000 р.

Висока якість вироблюваної прокатної продукції дозволяє комбінату отримувати сертифікати схвалення на виробництво продукції по вимогах національних норм і правил країн споживачів.

Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що регламентується зарубіжними стандартами рівень якості продукції, що випускається, повністю відповідає їх вимогам. Продукція атестована міжнародними суспільствами по сертифікації. Комбінат має 9 міжнародних сертифікатів схвалення на виробництво товстолистового, фасонного і сортового прокату.

ВАТ Алчевський металургійний комбінат - одне із старих підприємств південного сходу України. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 30 країн світу. Продукція Алчевського комбінату постійно експортується на міжнародних ярмарках і виставках в Німеччині, Китаї, Англії і інших країнах.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

1.1 Загальні положення

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

Таблиця 1.1 - Основні відомості

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Скорочене найменуванняВАТ "АМК"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ05441447
Код території за КОАТУУ4411200000
Територія (область)Луганська область
Районд/в
Поштовий індекс94202
Населений пунктм. Алчевськ
Вулиця, будинокШмiдта, 4
Міжміський код та телефон(06442) 7-33-01
Факс7-33-76
WWW-адресаwww.amk.lg.ua
Актуально: