Розрахунок цифрового лінійного тракту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерної інженерії

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з навчальної дисципліни

"СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ"

НА ТЕМУ

РОЗРАХУНОК ЦИФРОВОГО ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ

Виконав студент 301-ТТ навчальної групи

Кімачук Володимир Якович

Полтава 2011


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з навчальної дисципліни

"СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ"

НА ТЕМУ: "РОЗРАХУНОК ЦИФРОВОГО ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ"

Студенту301-ТТнавчальної групиКімачуку Володимиру Яковичу
1. Спроектувати цифровий лінійний тракт цифрової системи передачі з метою реконструкції існуючої мережі зв’язку.

2. Вихідні дані згідно варіанту № 7.

Згідно з варіантом завдання передбачається організація зв’язку між чотирма кінцевими пунктами (КП) А, В, С, D (рис.1) з заданими відстанями між

рис 4 1

Рис.1. Організація зв’язку між КП.

ними: L1 (А-В) =180Схема організації
L2 (В-С) =186зв’язку:1-кабельна (ОК)
LЗ (С-D) =110

Коефіцієнт шуму dy=

3 дБ
Актуально: