Розрахунок водопроводу і водопостачання для потреб міста

Зміст

Вступ

1. Визначення розрахункових витрат для потреб міста

1.1 Господарчо-питні потреби населення

1.2 Поливка зелених насаджень та мийка вулиць

1.3 Визначення розрахункових витрат для потреб підприємства

1.3.1 Витрата води на виробничі потреби

1.3.2 Господарсько-питні потреби робочих та службовців на виробничому підприємстві

1.3.3 Витрата води на приймання душу

1.4 Визначення погодинного водоспоживання населеного пункту та підприємства

1.5 Визначення витрат води для пожежогасіння

2. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі населеного пункту

2.1 Визначення розрахункових витрат води на ділянках мережі

2.1.1 Визначення рівномірно розподілених витрати води по довжині мережі населеного пункту

2.1.2 Визначення вузлових витрат води

2.1.3 Визначення витрат по ділянкам мережі

2.1.4 Визначення витрат по ділянкам мережі при пропуску пожежних витрат

2.2 Перевірка діаметрів трубопроводів ділянок мережі на пропуск пожежних витрат води

2.3 Визначення втрат напору у водопровідній мережі

3. Розрахунок водонапірної башти

3.1 Визначення об’єму баку водонапірної башти

3.2 Розрахунок висоти водонапірної башти

3.3 Вибір типової конструкції водонапірної башти

4. Розрахунок резервуарів чистої води

4.1 Визначення об’єму резервуарів чистої води

5. Підбір насосів для насосної станції першого підйому

5.1 Визначення розрахункових витрат води насосної станції першого підйому

5.2 Визначення розрахункового напору насосної станції першого підйому

6. Підбір насосів для насосної станції другого підйому

6.1 Визначення режиму роботи насосів НС-ІІ

6.2 Визначення напорів насосів НС-ІІ

6.3 Вибір принципу будови НС-ІІ

6.4 Вибір робочих та пожежних насосів для НС-ІІ

Висновок

Література


Вступ

Метою виконання розрахунково-графічної роботи з протипожежного водопостачання являється вивчення вимог нормативних документів щодо протипожежного водопостачання, а також оволодіння навичками проектування цих систем для подальшого використання одержаних знань в професійній діяльності працівника цивільного захисту.

Під час виконання розрахунково-графічної роботи вивчається устрій водогінних мереж, їх трасування, деталювання, гідравлічний розрахунок, визначаються розрахункові витрати води для пожежогасіння, устрій та розрахунок запасних та регулюючих ємностей і насосних станцій.

Системи протипожежного водопостачання являються складною частиною інфраструктури сучасного населеного пункту. Наявність водогону визначає ступінь благоустрою жилого фонду, значно впливає на санітарне - епідеміологічну обстановку, забезпечує виробничу діяльність підприємств, а також можливість забезпечення успішного пожежегасіння.


1. Визначення розрахункових витрат для потреб міста

1.1 Господарчо-питні потреби населення

Розрахункова добова витрата води (середня за рік) на господарсько-питні потреби населення ((4) п.2.1 табл.1, п.2.2 (додаток 2 метод вказівок):

 м3/доб, (1.1)

де Nж = 14000 - кількість жителів у місті (за вихідними даними), чоловік; qж = 150 - норма витрат води на господарсько - питні потреби на одного жителя ((4) п.2.1 табл.1 або додаток 2), л/ (доб. ×чол).

Добова витрата з урахуванням водоспоживання на потреби місцевої промисловості (п.2.1 прим.4 (4)) визначається (1.2)

 м3/доб. (1.2)

Розрахункова витрата в добу найбільшого водоспоживання для господарсько - питних цілей міста (2.3) складає

 м3/доб, (1.3)

де Кmax доб = 1,2 - коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання ((4) п.2.2).

Розрахункова годинна максимальна витрата води (1.4) складає

 м3/доб, (1.4)

де  - коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання ((4) п.2.2) (2.5), приймаємо ;

amax = 1,3 - коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств і ін. ((4) п.2.2)

bmax = 1,26 - коефіцієнт, що враховує число жителів у населеному пункті ((4) табл.2 або додаток 3).

1.2 Поливка зелених насаджень та мийка вулиць

Витрати води на поливку вулиць та зелених насаджень визначаються в відповідності з (4) п.2.3 табл.3, в залежності від площі території, що вони займають. При відсутності даних щодо площі та видах благоустрою території, витрата води на поливку та мийку вулиць, поливку зелених насаджень визначається за (4) прим.1 до табл.3. При цьому можна використати вираз:

 м3/доб, (1.5)

де qпол = 70 л/ (доб×чол). - сумарна витрата на поливку в перерахунку на одного жителя ((4) п.2.3 прим.1).

Годинна витрата води на поливку визначається в залежності від кількості поливок за добу - nпол = 1, та тривалості однієї поливки - tпол = 6 години за формулою

 м3/год. (1.6)


1.3 Визначення розрахункових витрат для потреб підприємства

1.3.1 Витрата води на виробничі потреби

Змінне водоспоживання на виробничі потреби складає

 м3/зм, (1.7)

де  = 1 - кількість одиниць продукції виробленої за зміну (за вихідними даними),

 = 480 м3/ (1т пряжи) –

витрати води на виробничі потреби для вироблення одиниці продукції.

Витрати води за годину (1.8) складають:

 м3/год, (1.8)

де 8 - тривалість однієї зміни, год.

Добове водоспоживання на виробничі потреби (1.9)

 м3/доб, (1.9)

де nзм = 2 - кількість робочих змін (за вихідними даними).


1.3.2 Господарсько-питні потреби робочих та службовців на виробничому підприємстві

Витрата води на господарсько - питні потреби за кожну зміну (1.10) складає:

 м3/зм, (1.10)

де Nг. ц. = 0 - тому, що на пластмасовому заводі відсутні “гарячі" цеха;

Nх. ц. = 25 чол. - кількість робочих в зміну, що працюють в "холодних" цехах,

qх. ц. = 25 л/ (зм. ×чол) - норма водоспоживання на одного робочого, що працює в "холодному" цеху ((3), додаток 3).

Добове водоспоживання визначається за формулою (1.11) та складає

 м3/доб.(1.11)

1.3.3 Витрата води на приймання душу

Розрахункова витрата води на приймання душу для зміни (1.12)

 м3/зм, (1.12)

де  - кількість встановлених душових сіток,

 - робочих, що приймають душ після робочої зміни (70%);

 = 5 - кількість робочих, що одночасно обслуговуються одною душовою сіткою.

Розрахункова витрата води на приймання душу за добу (1.13)

 м3/доб (1.13)

1.4 Визначення погодинного водоспоживання населеного пункту та підприємства

Для визначення години максимального водопостачання всіма споживачами населеного пункту та підприємства, складається таблиця 1.1 При заповненні колонок 2 (при =1,63»1,6) та 7 (при =3) використовувався додаток 5.

За результатами колонки 9 визначається розрахункова максимальна годинна витрата води - . = 612 м3/год.

Таблиця 1.1. Погодинне водоспоживання в населеному пункті та на підприємстві

Години добиНаселений пунктВиробниче підприємствоВсього за добу
на г-п водоспоживання жителівна поливкуна виробничі потребина душна г-п водоспоживання робочих
%,

м3

м3

м3

м3

%,

м3

м3

%
12345678910
0-1127,7163,312,000203,024,27
1-2127,7163,3191,024,02
2-3127,7163,3191,024,02
3-4127,7163,3191,024,02
4-5255,4163,3218,744,60
5-6383,2163,3246,465,18
6-75138,6138,602,91
7-86,5180,2180,183,79
8-96,5180,260,012,51,25241,435,08
9-105,5152,560,06,250,63213,094,48
10-114,5124,760,06,250,63185,373,90
11-125,5152,560,06,250,63213,094,48
12-137194,060,018,751,88255,925,38
13-147194,060,037,53,75257,795,42
14-155,5152,560,06,250,63213,094,48
15-164,5124,760,06,250,63185,373,90
16-175138,660,012,00012,51,25211,854,45
17-186,5180,260,06,250,63240,815,06
18-196,5180,260,06,250,63240,815,06
19-205138,660,06,250,63199,234, 19
20-214,5124,760,018,751,88186,623,92
21-22383,260,037,53,75146,913,09
22-23255,460,06,250,63116,072,44
23-24127,760,06,250,6388,351,86
Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців на об’єктах господарської діяльності ВАТ "Роксолана" в надзвичайних ситуаціях


Санитарно-гигиенические требования организации обучения в СПТУ


Чрезвычайные ситуации


Что такое чрезвычайные ситуации


Влияние метеорологических условий на авиакатастрофы


Актуально: