Телекомунікаційний ринок України

Зміст

Вступ

1. Структура галузі

2. Сучасний стан галузі

3. Розміщення підприємств галузі

4. Діяльність ВАТ "Укртелеком" на ринку зв`язку

5. Основні напрямки розвитку галузі

Висновки

Список літератури


Вступ

Зв'язок - широке поняття, сюди входить і стільникова, і аналогова, і цифрова, і супутниковий зв'язок, і Інтернет як канал зв'язку. Розвиток ринку зв'язку приводить до серйозної конкуренції як між різними сферами, так і між гравцями усередині кожної ніші.

Дослідження сучасного становища ринку послуг зв’язку України на етапі глобалізації та входження у світовий телекомунікаційний простір, що породжує необхідність обґрунтування та дослідження питань аналізу ринку послуг зв’язку та формування системного підходу до цієї проблеми, визначили ціль, задачі та зміст роботи.

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі розвитку та поглиблення концептуальних основ і організаційно-методичної бази системного аналізу телекомунікаційного ринку у взаємозв’язку з розвитком нових послуг зв’язку та загальною ситуацією у галузі.

Цілями даної роботи були оцінка ситуації, що склалася, на телекомунікаційному ринку України, аналіз перспективних сегментів його розвитку, а також визначення міст для пріоритетної реалізації інвестиційних телекомунікаційних проектів. Основну увагу ми приділили стану і перспективам впровадження широкосмугового доступу (ШСД). Під ШСД надалі ми розумітимемо сукупність технологій, у тому числі і безпровідних (БШД), забезпечуючих мінімальну швидкість в каналі доступу не нижче 256 Кб/с. Інформація, представлена в справжньому огляді, приведена за станом на кінець жовтня 2007 р. При необхідності, вказуються конкретні дати.

У дослідженні приведений комплексний огляд розвитку ринку з врахуванням специфіки регіонів – реалізації інвестиційних проектів різного масштабу, пов'язаних з майбутніми Евро 2012.

Також в роботі проведено огляд поточного стану телекомунікаційного ринку в цілому по Україні. Проведений аналіз розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Визначені основні гравці в різних сегментах ринку. Розглянута тарифна політика ряду операторів на ринку послуг зв’язку.

На при кінці роботи проведений аналіз перспективного розвитку ринку послуг на основі ШСД.

Представлений потенціал можливих учасників, їх інвестиційні програми і стратегічні наміри.

Об’єктом дослідження є аналіз діяльності ВАТ "Укртелеком" як суб’єкта ринку зв’язку України.

Предметом дослідження є визначення сучасного стану та аналіз ринку зв’язку України.


1. Структура галузі

Таблиця 1

Структура та динаміка доходів по видах послуг зв’язку
Види зв’язкуДоходи від послуг зв'язку, (млн. грн.)Темп росту доходів до відповідного періоду 2007 рокуПитома вага доходів у загальному обсязі
січень – грудень 2007 рокусічень – грудень 2008 року
Поштовий, спеціальний та фельдзв'язок, кур'єрська діяльність:1 905,62 534,7133,0%5,6%
поштовий1 573,82 104,4133,7%4,6%
спеціальний та фельдзв'язок94,2120,0127,4%0,2%
кур'єрська діяльність237,6310,3130,6%0,7%
Телеграфний56,852,392,1%0,1%
Місцевий телефонний3 861,93 952,5102,3%8,6%
Міжміський та міжнародний телефонний5 878,75 510,993,7%12,0%
Проводове мовлення109,6145,7132,9%0,3%
Передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок з нього:1 102,11 432,4130,0%3,1%
кабельне телебачення740,71 001,7135,2%2,2%
Супутниковий69,9102,5146,6%0,2%

Комп'ютерний

з нього:

1 632,52 414,6147,9%5,3%
Надання доступу до Інтернет1 375,72 070,9150,5%4,5%

Рухомий (мобільний)

з нього:

25 061,229 314,8117,0%64,0%
стільниковий25 028,429 291,2117,0%64,0%
пейджинговий5,31,834,0%0,00%
транкінговий21,221,8102,8%0,05%
Інші288,1329,9114,5%0,7%
Всього39966,445790,3114,6%100,0%
Актуально: