Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет "Львівська політехніка"

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту на тему:

"РОЗРОБКА ДВОСМУГОВОЇ АКТИВНОЇ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З

САБВУФЕРОМ"

Студент групи АРТ-6      МАТІЇВ  ТАРАС  СЕРГІЙОВИЧ

Керівник проекту                                                Якубенко В. М.

Консультанти                                                      Якубенко В. М.

                                                                             Батючок Р. М.

Батлук В.А.

Завідувач кафедри _____________ Грицьків З.Д.

" ___ " ________200_ р.Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Спеціальність  7.090703 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедри________ Грицьків З.Д.

"____"__________ 200_ р.

 (число)         (місяць)

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студентові

МАТВІЇВУ  ТАРАСОВІ СЕРГІЙОВИЧУ

1. Тема проекту “РОЗРОБКА ДВОСМУГОВОЇ АКТИВНОЇ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З САБВУФЕРОМ"

затверджена наказом по університету № _______.від "___ "______ 200_ р.

2. Термін здачі студентом закінченого проекту "____"_______200_ p.

                                                                      (число)   (місяць)

3. Вихідні дані до проекту:  Вихідна паспорна потужність АС 50 Вт; вихідна паспортна потужність сабвуфера 25 Вт; діапазон відтворюваних частот сабвуфера 20...200Гц; (регулювання частоти зрізу в межах 100...200Гц); вихідна потужність двосмугової системи 25Вт; відтворюваний діапазон частот 20Гц...20кГц; частота розділу двосмугової системи 1кГц; середній час роботи пристрою до відмови > 2500 год.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Техніко-економічне обгрунтування доцільності  розробки АС. Розроблення та опис структурної схеми АС. Розроблення та електричний розрахунок частотних фільтрів, підсилювача сигналів гучномовців,корпусів та блоку живлення приладу. Розроблення та опис конструкції АС. Визначення середнього часу роботи пристрою до  відказу.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

1. (ф. А1).

2. Схема електрична (ф. А1)

3. Схема електрична (ф. А1).

4. Складальне креслення  (ф. А2).

6. Консультанти з проекту із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Підпис, дата
РозділКонсультантЗавдання видавЗавдання прийняв
ТехнічнийЯкубенко В. М.
ЕкономічнийБатючок Р. М.
Техніки безпеки та охорони праціБатлук В. А.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання проекту

При-мітка

1.

Огляд літератури та розроблення

структурної схеми АС.

01.03.-15.03.200_р.
2.Вибір методу фільтрації та підсилення звукових сигналів та розроблення структурної схеми.16.03 .-31. 03 .200_ p.
3.Розроблення та електричний розрахунок підсилювачів сигналів , гучномовців та фільтрів.01. 04.- 10.04.200_ p.
4.Дослідження фільтруючих ланок.11.04.-18.04.200_р.
5.Виконання економічного розділу19.04.-26.04.200_ p.
6.Виконання розділу з охорони праці та техніки безпеки27.04.-30.04.200_ p.

7.

Виконання графічного матеріалу01.05.-15.05.200_p.
8.Оформления пояснювальної записки16.05.-30.05.200_p.

Подобные работы:

Актуально: