Дослiдження цифрових iнтегральних мiкросхем

Міністерство освіти та науки України

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Кафедра автоматизації

Технологічних цесів

та виробництв

Лабораторна робота №

«Дослідження цифрових інтегральних мікросхем, які реалізують функції

'АБО', 'I-НЕ, 'НЕ' та їх комбінацій»

Тернопіль-2008


Мета роботи – Вивчити принципи роботи основних логiчних функцiй цифрової технiки на прикладi базових елементiв серii К155, побудувати їх таблицi iстинностi. Ознайомитись із правилами експлуатацiї комплекту лабороторного обладнання типу К – 32.

Рис.1. Умовні позначення логічних елементів одноступінчатої логіки: а)-"І" б)-"АБО" в)-"НЕ" г)-"І-НЕ" д)-"АБО-НЕ"

Рис.2. Умовне позначення логічного елемента "Виключаюче АБО"

Таблиця 1:

Таблиця 2:

Рис.3. Схема логічного елемента “АБО” на діодах

Рис.4. Схема логічного елемента “І” на діодах.

Рис.5. Принципова схема логічного елемента “НЕ

Рис.6. Принципова схема побудови базових елементів 155 серії

Рис.7. Схема логічного елемента “АБО-НЕ” на уніполярних транзисторах

Експерементальна частина

Для мікросхеми D1
X10101
X20011
Y10111
Для мікросхеми D2
X301001
X400101
X500011
Y211110
Для мікросхеми D3
X601
Значення напруги на виході0.53.93
XS101
Для мікросхеми D4
X70101
X80011
Y30110

Для мікросхеми D5
X90101
X100011
Y31000

Висновки: на даній лабораторній роботі ми ознайомились з елементами серії К155. До найпростіших логічних елементів відносяться такі, як 'АБО', 'I-НЕ, 'НЕ' а також їх комбінації. Ознайомилися з принципами роботи цих елементів.

Подобные работы:

Актуально: