Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Тема: ""(Украина)
Раздел: Технология
Назначение: Курсовая работа, как составляющая часть дипломного проекта
Формат: WinWord
Автор: Думенко Константин Николаевич
E-mail: dumenko@sp.mk.ua
Использование: Сдано в май 2001 года, Николаевская государственная аграрная академи, Кафедра эксплуатации и технического сервиса МТП, преподаватель - Сафронов Сергей Леонидович, Оценка - отлично.
Примечания: В работе не присутствуют три листа чертежей (план разработаной ЦРМ, график загрузки ЦРМ и маршрутно-технологическая схема востанавливаемой детали).

Завдання для курсового проекту студента гр. М4/1 Думенко К.М.Тип, вид і марка машин

Кількість в складі

МТП

Плановий річний наробіток

машин

Відношення седнього віку

машин до норми

Категорія шляхових умов
12345

1. Трактори:


1.1. К700\701

1.2. Т 150

1.3. ДТ 75

1.4. Т 70

1.5. МТЗ 80\82

1.6. ЮМЗ 6М

1.7. Т 25

2. Комбайни:


2.1.Зернозбиральні

2.2.Бузяково-

кукурудзо-

збиральні

2.3.Кормозбиральні

3. Автомобілі:


3.1. ГАЗ 53

3.2. ЗІЛ 130

3.3. КАМАЗ

4. С/г машини:


  1. Плуги

4.2. Лущильники

4.3. Сівалки

4.4. Культиватори

4.5. Обприскувачі

4.6. Косарки1

10

12

3

16

17

3


14


4


5


16

10

3


18

13

18

18

9

7


у.е.га


3000

2000

1300

700

900

1200

300

фіз.га


170


90


130

тис.км


28

33

45


-


--

--

--

--

--

--

0,8


0,7


0,7


0,72

Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата


1.Організація обслуговування і ремонту МТП господарства.


  1. Визначення споживання МТП в ТО і ремонтах.


Середньорічна кількість ремонтів і ТО машин визначається за плановою річною наробіткою з обліком середнього віку машин і зональних особливостей умов експлуатації. Для автомобілів враховується категорія шляхових умов.


– Кількість капітальних ремонтів (КР) машин і-ої марки розраховується за формулою:


Nм(і) · Нр(і) ·α

Nкр(і) = ·Y·W ; (1.1.)

Нкр(і)


– Кількість поточних ремонтів (ПР) машин і-ої марки визначається за формулою:


Nм(і) · Нр(і) ·α

Nпр.(і) = ·Y·W – Nкр.(і) ; (1.2.)

Нпр(і)


– Кількість номерних ТО машини і-ої марки визначається за формулою:


Nм(і) · Нр(і) ·α

Nто-3(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – Nпр.(і); (1.3.)

Нто-3(і)


Nм(і) · Нр(і) ·α

Nто-2(і) = ·Y·W – Nкр.(і) –

Нто-2(і)

– Nпр.(і) – Nто-3(і); (1.4.)


Nм(і) · Нр(і) ·α

Nто-1(і) = ·Y·W – Nкр.(і) –

Нто-1(і)

– Nпр.(і) – Nто-3(і) – Nто-2(і); (1.5.)
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДатаде, Nм(і) – кількість машин і-ої марки в складі МТП;

Нр(і) – планова річна наробітка машин і-ої марки;

Нкр(і),Нпр(і),Нто(і) ) – відповідно нормативна наробітка машини цього

виду (марки) до КР, ПР і між номерними ТО;

Y – поправочний коефіцієнт, враховуючий вік машини в експлуатації;

W – поправочний коефіцієнт, враховуючий зональні особливості умов експлуатації;

α – поправочний коефіцієнт, враховуючий переведення одиниць планової річної наробітки тракторів з у.е.га. в кілограми витраченого палива (для комбайнів переведення з мото-год. в фіз-га, а для автомобілів річна планова наробітка не потребує переводу, враховується лише категорія шляхових умов).

Розрахуноккапітальних ремонтів:


α(К-700) = 0,41 · 31,7 · 0,825 =10,72,


1· 3000 · 10,72

Nкр.(К-700) = · 0,9 · 1 = 0,1791 0,

161,4 · 1000


a(СК-5) = 1,


14 ·170 · 1,2

Nкр.(СК-5) = = 2,115 2,

1350 ·1


16 · 28 · 1

Nкр.(ГАЗ-53) = = 1,629 1;

 1. · 1,1

Розрахунок поточних ремонтів:


1· 3000 · 10,72

Nпр.(К-700) = · 0,9 · 1 – 0 = 0,53 0,

53,8 · 1000


Поточні ремонти для комбайнів плануються без розрахунку і приймаються рівні їх кількості в господарстві.


Nпр.(СК-5) = 14,


16 · 28 · 1

Nпр.(ГАЗ-53) = – 1 = 3,906 3;

83 · 1,1Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДатаРозрахунок номерних ТО :

3000 · 0,9 · 10,72

Nто-3(К-700) = – 0 – 0 = 1,09 1;

26,4 · 1000

Розрахунок ТО-3 здійснюється тільки для тракторів.


3000 · 0,9 · 10,72

Nто-2(К-700) = – 0 – 0 – 1 = 3,32 3,

6,7 · 1000


18 · 170 ·1,2

Nто-2(СК-5) = – 2 – 14 = 7,8 8,

 1. · 1


16 · 28 ·1

Nто-2(ГАЗ-53) = – 1 – 4 = 35,72 36,

10 ·1,1


1 3000 0,9 10,72

Nто-1(К-700) = – 0 – 0 – 1 – 3 13,

1,7 · 1000


14 ·170 ·1,2

Nто-1(СК-5) = – 2 – 14 – 8 = 23,6 24,

60 ·1


16 ·28 ·1

Nто-1(ГАЗ-53) = – 1 – 3 – 37 = 162,63 163.

2 · 1,1


Кількість сезонних обслуговувань розраховується за формулою:


N/сто, со, псто/(і) = 2 · Nм(і); (1.6.)


Nсто(К-700) = 2 ·1 = 2,

Nпсто(СК-5) = 2 · 14 = 28,

Nсо(ГАЗ-53) = 2 · 16 = 32.
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.Подписьдата

Кількість поточних ремонтів сільськогосподарських машин визначається з обліку кількості машин і коефіцієнту охоплення їх з формули:


Nпр с/гм.(і) = Nм(і) ·Кох(і); (1.7.)


тут, Nм(і) – кількість машин цього виду;

Кох(і) – коефіцієнт охоплення ремонтом машин цього виду;


Кох(плуг) = 0,8 ,

Nпр.(плуг) = 18 · 0,8 = 14,4 14.


Післясезонне ПТО обслуговування сільськогосподарських машин визначається:


Nпто с/гм(і) = Nм(і); (1.8.)


Nпто(плуг) = 18.


Розрахункові данні кількості всіх видів ремонтів і обслуговувань машин занесені до відомості, що подана у вигляді таблиці 1.1.


Розподіл середньорічної кількості ремонтно-обслуговуючих робіт, виконаних по МТП і розподілених по кварталах календарного року з врахуванням агротехнічних строків проведення основних польових робіт наведені в зведеній відомості розподілу, що подана у вигляді таблиці 1.2.


1.2. Визначення загальної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт для МТП господарства.


Сумарна річна трудомісткість обслуговування і ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів та сільськогосподарських машин визначається з формули:


Т( j ) = t ( j ) · N ( j ) ; (1.9.)


де, Т( j ) – сумарна трудомісткість j-го діяння для данної і-ой марки машини, ляд-год.;

t ( j ) – нормативна трудомісткість одного j-го діяння для даної і-го марки машини, люд-год.;

N ( j ) – річна кількість j-х діянь для машини даної і-ої марки,шт.
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата

Таблиця 1.1.


Зведена відомість середньорічної кількості ремонтів і обслуговувань в господарствіНаіменування, тип і марка машин

Кількість машин

Кількість ТО і ремонтів, шт.


ТО-1

ТО-2

ТО-3

СТО

СО

ПСТО

ПТО

ПР

КР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Трактори: 1.1. К-700

1.2. Т-150

1.3. ДТ 75

1.4. Т 70

1.5. МТЗ 80

1.6. ЮМЗ 6

1.7. Т 25


2.Комбайни:

2.1. СК-5

2.2. РКС-6

2.3.КСК-100


3.Автомобілі

3.1. ГАЗ-53

3.2. ЗІЛ-130

3.3. КАМАЗ


4.С/г машини

4.1. Плуг

4.2. Лущильн.

4.3. Сівалка

4.4. Культиват.

4.5. Обприскув.

4.6. Косарка


1

10

12

3

16

17

3


14

4

5


16

10

3


18

13

18

18

9

7


13

110

135

23

187

325

28


24

7

5


163

109

45


-

-

-

-

-

-

3

28

34

5

47

81

8


8

3

0


37

24

10


-

-

-

-

-

-

1

5

6

2

9

14

1


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

2

20

24

6

32

34

6


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


32

20

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


28

8

10


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


18

13

18

18

9

7

0

3

4

0

5

9

1


14

4

5


3

2

1


14

10

14

14

6

6

0

1

1

0

2

4

0


2

0

0


1

1

0


-

-

-

-

-

-

Трактори марки МТЗ-80 і ЮМЗ-6 є найбільш використовуємі в господарсті, про це свідчить набільша кількість ремонтно-обслуговуючих робіт, що припадає на них. Серед автомобілів найбільш використовуваним є ГАЗ-53, а серед комбайнів СК-5 “Нива”.
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата

Таблиця 1.2.


. Зведена відомість середньорічноі кількості ремонтів і обслуговувань МТП за кварталами року.4 квартал /10-12/сто,псто

0

10

7

2

8

9

1


14

4

5


8

5

1


5

5

9

9

3

2

ТО-1

2

40

45

6

46

81

7


0

0

1


43

28

12


-

-

-

-

-

-

ТО-2

0

8

10

1

12

21

2


0

0

0


9

5

2


-

-

-

-

-

-

ТО-3

0

1

2

1

2

3

0


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

ПР

-

1

3

0

1

2

0


4

0

1


2

0

1


4

4

5

6

1

0

КР

-

0

1

0

0

1

0


1

0

0


0

0

0


-

-

-

-

-

-


3 квартал /0.7-0.9/сто,псто

0

0

7

1

8

8

2


0

0

0


8

5

2


4

1

2

2

2

0

ТО-1

2

40

45

6

46

81

7


6

2

0


40

27

12


-

-

-

-

-

-

ТО-2

1

9

10

2

11

20

2


6

1

0


9

7

3


-

-

-

-

-

-


ТО-3

0

2

2

1

2

4

0


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

ПР

-

1

0

0

1

2

0


0

10


0

2

0


2

1

2

2

2

0


КР

-

0

0

0

1

1

0


0

0

0


0

1

0


-

-

-

-

-

-

2 квартал /0.4-0.6/сто,псто

1

0

5

1

8

8

2


14

4

5


8

5

2


5

2

2

2

1

2


ТО-1

4

15

25

6

49

82

7


8

6

2


40

27

10


-

-

-

-

-

-


ТО-2

1

6

7

1

12

20

2


2

2

0


10

7

3


-

-

-

-

-

-


ТО-3

1

1

1

0

2

4

1


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-


ПР

-

0

0

0

1

3

1


3

1

2


0

0

0


2

4

2

2

1

3


КР

-

0

0

0

0

1

0


0

0

0


0

0

0


-

-

-

-

-

-


1 квартал /0.1-0.3/

сто,со

псто


1

10

5

2

8

9

1


0

0

0


8

5

1


4

5

5

5

3

3


ТО-1


5

15

20

5

46

81

7


0

0

2


40

27

10


-

-

-

-

-

-


ТО-2

1

5

7

1

12

20

2


0

0

0


9

5

2


-

-

-

-

-

-

ТО-3

0

1

1

0

3

3

0


-

--


-

-

-


-

-

-

-

-

-

ПР


-

1

1

0

2

2

0


7

2

2


1

0

0


6

1

5

4

2

3


КР

-

10

0

1

10


1

0

0


1

0

0


-

-

-

-

-

-


Найменування, тип і марка машини

1.Трактори:

  1. К-700

  2. Т-150

  3. ДТ 75

  4. Т-70

  5. МТЗ-80

  6. ЮМЗ-6

  7. Т-25


2.Комбайни:

2.1. СК-5

2.2. РКС-6

2.3.КСК-100


3.Автомобілі:

3.1. ГАЗ-53

3.2. ЗІЛ-130

3.3. КАМАЗ


4.С/г машини:

4.1. Плуг

4.2. Лущильник

4.3. Сівалка

4.4. Культиват.

4.5. Обприскув.

4.6. Косарка
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата

Нерівномірність розташування ремонтно-обслуговуючих робіт в календарному році з урахуванням кварталів обумовлена агротехнічними строками проведення основних польових робіт, що виконує дана одиниця МТП чи сільськогосподарських машин. Наприклад, трактор К-700 виконує пізньоосінні або весняні роботи, то немає сенсу планувати капітальні і поточні ремонти в цей період.

Сумарна річна трудомісткість позапланових КР і ПР тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин визначається за формулою.


Тпз( j ) = t кр( j ) · Nкр.з.(і) + t пр( j ) · Nпр.з.(і) (1.10.)


де, t кр( j ) - нормативна трудомісткість одного капітальго ремонту для даної і-го марки машини, люд-год.;

t пр( j ) - нормативна трудомісткість одного поточного ремонту для даної і-го марки машини, люд-год.;

Nкр.з.(і) - дробовий числовий залишок, що лишився при округленні знайденого числового значення капітальних ремонтів ;

Nпр.з.(і) - дробовий числовий залишок, що лишився при округленні знайденого числового значення поточних ремонтів .


Розрахунок трудомісткості капітальних ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин:


Ткр(Т-150) = 1 · 566 = 566 люд-год.

Ткр(ск-5) = 2 · 330 = 660 люд-год.

Ткр(ГАЗ-53) = 1 · 283 = 283 люд-год.


Розрахунок трудомісткості поточних ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин:


Тпр(Т-150) = 3 · 260 = 780 люд-год.

Тпр(ск-5) = 14 · 165 = 2310 люд-год.

Тпр(ГАЗ-53) = 3 · 198 = 594 люд-год.

Тпр(ПЛУГ) = 14 · 35 = 490 люд-год.


Розрахунок трудомісткості СТО,СО,ПСТО,ПТО тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин:


Тсто(Т-150) = 20 · 7,3 = 146 люд-год.

Тпсто(ск-5) = 28 · 17,5 = 490 люд-год.

Тсо(ГАЗ-53) = 32 ·3,9 = 124,8 люд-год.

Тпто(ПЛУГ) = 18 · 7 = 126 люд-год.
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата

Розрахунок трудомісткості ТО-(і) тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин:


Тто-3(Т-150) = 5 · 27 = 135 люд-год.

Тто-2(Т-150) = 28 ·7,5 = 210 люд-год.

Тто-2(СК-5) = 8 · 4,4 = 35,2 35 люд-год.

Тто-2(ГАЗ-53) = 37 · 19,5 = 721,5 722 люд-год.

Тто-1(Т-150) = 110 · 2,0 = 220 люд-год.

Тто-1(СК-5) = 24 · 4,4 = 105,6 106 люд-год.

Тто-1(ГАЗ-53) = 5,2 · 163 = 847,6 848 люд-год.


Розрахунок трудомісткості позапланових КР і ПР тракторів, комбайнів, автомобілів і сільськогосподарських машин:


Тпз(Т-150) = 0,5 ·566 + 0,62 ·260 = 445,12 445 люд-год.

Тпз(СК-5) = 0,115 ·330 + 0 = 37,95 38 люд-год.

Тпз(ГАЗ-53) = 0,629 · 283 + 0,906 ·198 =357,3 357 люд-год.

Тпз(ПЛУГА) = 0,4 · 35 = 14 люд.год.


Результати розрахунків трудомісткості ремонтно-обслувуючих робіт по всьому парку машин наведені в таблиці 1.3.


  1. Розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт за підрозділами ремонтної бази господарства.


Господарство має в свойому складі 114 одиниць техніки і тому відносить до типу внутрішньо-кооперованих ЦРМ. Розташування дільниці для зберігання МТП на базі ремонтно-технічної присадиби господарства із зберіганням всього парку на машинному дворі. Але враховуючи велику площу господарства і недоцільність кожного дня повертати техніку на постійне місце зберігання, припускатиметься зберігання техніки на час виконання польових робіт на бригадних майстернях із виконанням ПТО в бригадних умовах.

Господарство такоі величини має повний необхідний перелік обладнання і устаткування необхідний для своєчасного і правильного виконання всіх обслуговувань і більшої частини ремонтів. Враховуючи неможливість виконання всіх операцій пов`язаних з капітальними, поточними і позаплановими ремонтами то вважатимемо, що 5% всіх ремонтних операцій виконуватимуться в спеціальних ремонтних підрозділах. В спеціальних ремонтних пірозділах виконуватимуться найскладніші ремонтні операії, такі як: відновлення, наплавка, шліфування колінчатих валів. Тобто ті операції, на які недоцільно мати устаткування тому що воно не окупить себе в процесі використання.Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докум.ПодписьДата

Таблиця 1.3.


Зведена відомість річної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт

по МТП господарства.


Наіменування,

тип і марка машини.

Кількість машин.Трудомісткість за видами ТО і ремонтів, люд-год.

ТО-1

ТО-2ТО-3

ПТО,

СТО,

СО

ПРКРПЗ

Тсумма


 1. Трактори:


  1. К-700

  2. Т-150

  3. ДТ-75

  4. Т-70

  5. МТЗ-80

  6. ЮМЗ-6М

  7. Т-25

Всього:


 1. Комбайни:


  1. СК-5

  2. РКС-6

  3. КСК-100

Всього:


 1. Автомобілі:

  1. ГАЗ-53

  2. ЗІЛ-130

  3. КАМАЗ

Всього:


 1. С/г машини:


  1. Плуг

  2. Лущильник

  3. Сівалка

  4. Культиватор

  5. Обприскувач

  6. Косарки.

Всього:1

10

12

3

16

17

3

62


14

4

5

23


16

10

3

29


18

13

18

18

9

7

83


32,5

220

364,5

52,9

504,9

812,5

58,8

2046,1


105,6

28

15

148,6


847,6

643,1

274,5

1765,2


-

-

-

-

-

-

-31,8

210

217,6

34,5

324,3

591,3

22,4

1431,9


35,2

12

0

47,2


721,5

468

290

1479,5


-

-

-

-

-

-

-


43,2

135

128,4

28

178,2

365,4

10,8

889


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-58,6

146

410,8

408

112

506,6

5,4

1280,2


490

156

222

868


124,8

80

34,8

239,6


126

195

180

162

81

70

814


0

780

900

0

680

1008

96

3464


2310

780

1110

4200


594

480

347

1421


490

450

700

700

216

132

26880

566

369

0

622

1088

0

2645


660

0

0

660


283

343

0

626


-

-

-

-

-

-

-


285,7

445,1

460,5

254,1

298,3

196,96

102,48

2044,18


38

440,6

365

843,6


357,3

0

278,7

636


14

6,3

2

20

10,8

6,6

59,7


452,84

2502,1

2850,8

410,3

2719,7

4568,76

295,88

13800,38


3638,8

1416,6

1712

6767,4


2928,2

2014,1

1225

6167,3


630

651,3

882

882

307,8

208,6

3561,7Разом по МТП:

197

3959,9

2958,6

889

3201,8

11773

3931

3583,48

30296,78
Думенко


Лист


Сафронов


ИзмЛист№ докуметаПодписьДата

Розподіл загального обсягу щодо обслуговування і ремонту МТП господарства оформляється в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Відомість розподілу робіт по ТО і ремонту МТП господарства між підрозділами ремонтної бази

Найменування, тип і марка машин.

Підрозділ ремонтної бази

Розподіл робіт за видами і трудомісткістю

ПТО бригадного відділенняЦРМ господарстваСпец. ремонтні підприєм.
ОбслуговуванняОбслуговув.РемонтиРемонти
ВидТВидТВидТВидТ

1.Трактори:

  1. К-700

  2. Т-150

  3. ДТ-75

  4. Т-70

  5. МТЗ-80

  6. ЮМЗ-6М

  7. Т-25

Всього:


 1. Комбайни:

  1. СК-5

  2. РКС-6

  3. КСК-100

Всього:


3. Автомобілі:

  1. ГАЗ-53

  2. ЗІЛ-130

  3. КАМАЗ

Всього:


4. С/г машини:

  1. Плуг

  2. Лущильник

  3. Сівалка

  4. Культиват.

  5. Обприскув

  6. Косарки.

Всього:


СТО


ПСТО


СО


ПТО58,6

146

410,8

40,8

112

506,6

5,4

1280,2


490

156

222

868


124,8

80

34,8

239,6


126

195

180

162

81

70

814


ТО-1

ТО-2

ТО-3107,5

565

710,5

115,4

1007,4

1769,2

92

4367


140,8

40

15

195,8


1569,1

1111,1

564,5

3244,7


-

-

-

-

-

-

-


ПР

КР

ПЗ


272,74

1701,1

1643,5

241,1

1520,3

2178,96

188,48

7746,18


2858

1159,6

1402

5418,6


1173,3

782

594,7

2550


479

434,3

667

684

215,8

131,6

2611,7

КР

ПР

ПЗ


14

90

86

13

80

114

10

407


150

61

73

285


61

41

31

133


25

22

35

36

11

7

136

Разом по ЦРМ:

-

3201,8

-

7807,5

-

18326,4

-

961


2. Обслуговування параметрів проекту майстерні.


2.1. Структура розподілу робіт, визначення спеціалізації майстерні.


Початковими данними для визначення програми і обсягу робіт служить номенклатура виконаних робіт і їх трудомісткість.

Основні технологічні види робіт по ремонту і обслуговуванню МТП наведені в таблицях 1.3. і 1.4. Але треба врахувати, що крім наведених видів робіт в ЦРМ виконуються також:

 • ремонт технологічного обладнання тваринницьких ферм;

 • ремонт обладнання перероблюючих галузей виробництва;

 • ремонт власного технологічного обладнання;

 • виготовлення нестандартного інструменту і оснастки;

 • відновлення деталей, а також т.н. інші роботи.

Ці роботи істотно доповнюють програму підприємства, отже разраховуємо остаточну програму підприємства і оцінюємо загальну трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт. Для попередніх, зазначених розрахунків вважаємо, що всі вище наведені роботи відповідно складають:

10%; 8%; 3%; 15%; 15% від величини сумарної трудомісткості робот по ремонту і обслуговуванню МТП.

Річна програма робіт майстерні, трудомісткість за видами роботи і сумарним обсягом робіт ЦРМ оформлюється в таблиці 2.1.


Ремонтуючи великомарочний парк машин необхідно визначити профіль спеціалізації майстерні, підраховуючи максимальну трудомісткість ремонтно-обслуговуючих діянь за типами і марками машин.

Загальну програму робіт майстерні необхідно виразити в наведених або умовних одиницях ремонту,тобто програма робіт наводиться до визначеного виду ремонту машин – представника, що характеризує профіль спеціалізації для цього парку.

Кількість умовних ремонтів визначається з формули :


Nум. = Тр Т(і) ; (2.1)


де Тр – сумарна річна трудомісткість робот майстерні, люд-год.

Т(і) – нормативна трудомісткість ремонту трактора в господарстві, який має найбільшу трудомісткість.

Nум. = 44297,0 272 = 162,85 163.

Профіль спеціалізації визначається маркою трактора, є підставою для розробки виробничої технології ремонту машин.


Таблиця 2.1.

Річна програма і трудомісткість роботи майстерні.


Німенування,тип і марка машин.Види ТО

Загальна

трудомістк. Люд-год.

Види ремонтів

Загальна трудомісткість люд-год.

Сумарна трудомісткість робот,

люд-год.

1.Трактори:

  1. К-700

  2. Т-150

  3. ДТ-75

  4. Т-70

  5. МТЗ-80

  6. ЮМЗ-6М

  7. Т-25


2.Комбайни:

  1. СК-5

  2. РКС-6

  3. КСК-100


3. Автомобілі:

3.1.ГАЗ-53

3.2.ЗІЛ-130

3.3.КАМАЗ


4. С/г машини:

4.1. Плуг

4.2.Лущильник

4.3.Сівалка

4.4.Культиват.

4.5.Обприскув

4.6.Косарки.


Всього по МТП:


5. Інші види:

5.1.Ремонт технол. обладнання ферм.

5.2.Ремонт обладн. перероб. галузей.

5.3.Ремонт власн. технол. обладнання

5.4.Вигот. нестанд. інструменту

5.5.Відновлення деталей, а також ін.


Всьго по ЦРМ:


СТО

ТО-1

ТО-2

ТО-3


ПСТО

ТО-1

ТО-2


СО

ТО-1

ТО-2


ПТО


ТО


166,1

711

1121,3

156,2

1119,4

2275,8

97,4


630,8

196

237


1693,9

1191,1

599,3


126

195

180

162

81

70


11009,3


1100,93


880,744


330,279


1651,395


1651,395


16624,043

ПР

КР

ПЗ272,74

1701,1

1643,5

241,1

1520,3

2178,96

188,48


2858

1159,6

1402


1173

782

594,7


479

434,3

667

684

215,8

131,6


18326,48


1832,648


1466,11


549,79


2748,97


2748,97


27672,96


438,84

2412,1

2768,8

397,3

2639,4

4454,76

285,88


3488,8

1355,6

1639


2867,2

1973,1

1194


605

629,3

847

846

296,8

201,6


29335,78


2933,578


2346,854


880,069


4400,365


4400,365


44297,003
2.2. Коротка характеристика машин, що ремонтуються, аналіз основних вузлів і агрегатів.


Коротко характеризуючи конструктивно-технологічні особливості машин в складі МТП, які визначатимуть профіль спеціалізації майстерні. Також треба врахувати трактори, що мають меншу загальну трудомісткість за рік, але вагому, до того ж вони мають великі габаритні розміри і складність конструкції, що є визначальним фактором.

Виходячи із значення умовних ремонтів на трактор ЮМЗ-6М, що склало 163 одиниці, можемо включити до спеціалізації і трактор МТЗ-80, який з трактором ЮМЗ має буже подібну технологію ремонту. Врахуємо також трактори ДТ-75 та Т-150 для більш об`єктивного вибору спеціалізації ЦРМ.

Характеристика тракторів приведена в таблиці 2.2.


Таблиця 2.2.

Характеристика тракторів, що ремонтуються.


Німенування, вид і марка трактора.Основні характеристики

Тип призначення

Клас тяги,кН.Маса, кгГабаритні розміри,мм

Площа,яку

займає трактор.


ЮМЗ-6М


МТЗ-80


ДТ-75


Т-150


Універсально просапний


Універсально просапний


Загального призначення


Загального призначення


14


14


30


30


3950


3760


6550


6975

41651885

2586


39301970

2470


45751740

2304


47501850

2462


7,85


7,74


7,96


8,79Аналіз відмов окремих деталей виконується якісно, грунтуючись на знаннях про умови роботи деталей (тертя, змащування температурний режим та інше).

В наслідок цього аналізу визначають вузли і деталі схильні до найбільшого зношування, а також оцінюється характер та розмір дефекту.2.3. Технологічний процес ремонту машин.


Оскільки визначено було попередньо, що машинний двір де зберігаються машини і техніка знаходиться на базі ЦРМ, то мийка техніки та доставка її в майстерню не визначатиметься окремим питанням, хоча в схемі вона буде зазначена.

Складемо технологічну схему поточного ремонту машини в такій послідовності.


Прийом машини в ремонт.


Зовнішня очистка і мийка.


Передремонтне діагностування


Підрозбирання на агрегати


Транспортування на дільницю


Очистка і регулювання робочих агрегатів машини

Розбирання вузлів і деталей


Очистка вузлів і деталей


Контроль та дефектація деталей


Ремонт деталей або установка запсних


Комплектування деталей у вузли, вузли у агрегати


Підфарбування та здача агрегату


Збирання машини


Обкатка і регулювання


Здача відремонтованої машини

Рис.1. Технологічна схема поточного ремонту машини


2.4. Визначення складу виробничих дільниць, розподіл загальної трудоміскості ремонтних робіт.


Для ЦРМ застосовується безцехова структура. Основними підрозділами ЦРМ являються відділення, створені з двох або трьох дільниць. До складу ЦРМ входять відділення або дільниці відповідно до отримання розподілом по трудомісткості технологічних видів робіт.


Таблиця 2.3.


Розподіл трудомісткості робіт з ЦРМ за технологічними видами.


Найменування технологічних робітТрактори

ТО і ремонти

%
Актуально: