Вопросы на экзамен по маркетингу

1. Еволюція поглядів підприємців.................................................................................................................................................... 3

2. Система чинників маркетингу....................................................................................................................................................... 4

3. Моделювання поведінки споживачів...................................................................................................................................... 5

4. Маркетинговый анализ внутренней среды......................................................................................................................... 6

5. Организация службы маркетинга................................................................................................................................................ 7

6. Маркетингове дослідження споживачів.............................................................................................................................. 8

7. Маркетингове вивчення конкурентів...................................................................................................................................... 9

8. Оцінка кон’юнктури ринку............................................................................................................................................................... 10

9. Суб'єкти маркетингового процесу.......................................................................................................................................... 11

10. Зміст та завдання маркетингових досліджень........................................................................................................... 12

11. Класифікація товарних ринків.................................................................................................................................................... 13

12. Методи маркетингової діяльності......................................................................................................................................... 14

13. Комплекс маркетингу, концепція 4-х P............................................................................................................................... 15

14. Стан попиту, види маркетингу................................................................................................................................................... 16

15. Вивчення зовнішнього середовища маркетингу..................................................................................................... 17

16. Принципи маркетингу........................................................................................................................................................................ 18

17. Функції маркетингу.............................................................................................................................................................................. 19

18. Форми організації та напрямки маркетингових досліджень........................................................................ 20

19. Стимулювання збуту, його методи....................................................................................................................................... 21

20. Умови виникнення та суть маркетингу............................................................................................................................ 22

21. Вибір цільових ринків.......................................................................................................................................................................... 23

22. Ціни на нові товари................................................................................................................................................................................ 24

23. Банк моделей в аналітичній системі маркетингу................................................................................................... 25

24. Маркетинговий зміст товару....................................................................................................................................................... 26

25. Сегментация рынка............................................................................................................................................................................... 27

26. Визначення ємності ринку............................................................................................................................................................. 28

27. Мета маркетингової діяльності................................................................................................................................................ 29

28. Комплексний аналіз ринкових можливостей та небезпек (swot)............................................................ 30

29. Маркетинговый отчет........................................................................................................................................................................ 31

30. Життєвий цикл товару....................................................................................................................................................................... 32

31. Планування програми маркетингу........................................................................................................................................ 33

32. Комплекс маркетингових комунікацій............................................................................................................................. 34

33. Вибір стратегії маркетингу............................................................................................................................................................ 35

34. Система маркетингового контролю.................................................................................................................................... 36

35. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности товаров................................................................... 37

36. Стратегии роста малых фирм...................................................................................................................................................... 38

37. Стратегии роста средних фирм.................................................................................................................................................. 39

38. Стратегии роста крупных фирм................................................................................................................................................. 40

39. Каналы движения товаров и их характеристика...................................................................................................... 41

40. Виды маркетинговых ценовых стратегий..................................................................................................................... 42

41. Маркетингова пропаганда.............................................................................................................................................................. 43

42. Ринкова атрибутика товару.......................................................................................................................................................... 44

43. Реклама, її функції та види.............................................................................................................................................................. 45

44. Позиціювання товару на ринку................................................................................................................................................. 46

45. Информационная система маркетинга и ее составляющие........................................................................ 47

46. Встановлення ціни на основі торгів..................................................................................................................................... 48

47. Ціноутворюючі чинники маркетингу................................................................................................................................ 49

48. Види маркетингової інформації та джерела її отримання................................................................................ 50

49. Процес купівлі товару........................................................................................................................................................................ 51

50. Зміст політики просування........................................................................................................................................................... 52

51. Маркетинговий розділ бізнес-плану..................................................................................................................................... 53

52. Етапи розробки нової продукції................................................................................................................................................ 54

53. Аналітична система маркетингу............................................................................................................................................. 55

54. Базовые стратегии роста фирмы.............................................................................................................................................. 56

55. Зміст маркетингової цінової політики.............................................................................................................................. 57

56. Бюджет маркетингу............................................................................................................................................................................. 58

57. Вибір ціни на основі поточних цін.......................................................................................................................................... 59

58. Вироблення комунікаційної стратегії................................................................................................................................ 60

59. Ціни на комплекс товарів................................................................................................................................................................ 61

60. Вибір посередників та форми роботи з ними................................................................................................................. 62

61, Товарна стратегія фірми................................................................................................................................................................... 63

62. Основні етапи здійснення рекламної діяльності..................................................................................................... 64

64. Модифікація цін........................................................................................................................................................................................ 65

65. Статистичний банк аналітичної системи маркетингу...................................................................................... 66

66. Зміст маркетингової політики товарного руху......................................................................................................... 67

67. Особистий продаж................................................................................................................................................................................. 68

68. Сервис в товарной и сбытовой стратегии предприятия.................................................................................... 69


1. Еволюція поглядів підприємців.
Актуально: