КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

Схема2.

Схема функціонування в платіжній системі банка-емітента в off-line режимі.

Точки обслуговування банка “А”


POS - POS - банкомат

термінал термінал


транзакції “А”, “Б”,...БАНК “А” підсумкові дані за день

управління ПРОЦЕСІНГОВИЙ

лімітами ЦЕНТР СИСТЕМИ

база даних по лімітам банків “А”, “Б”,....

авторизація по карткам

“А”, “Б”,...


Схема 3.

Схема функціонування в платіжній системі банка-еквайєра (банк”А”), що здійснює процессінг для власних карток. Банк “А” здійснює авторизацію транзакцій держателів карток і маршрутизацію “чужих” транзакцій (“Б”, “С”,...).

Точки обслуговування банка “А”


POS - POS - банкомат

термінал термінал


транзакції по карткам “А”, “Б”, “С”,...

БАНК “А”

база даних по лімітам банка “А” авториза-

ція по карткам

“А”

...


транзакції по карткам “А” транзакції по карткам “Б”,...


ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР СИСТЕМИ

база даних по лімітам банків “Б”, “С”,...


авторизація по карткам “Б”, “С”,...


Схема 4. Схема on-line авторизації .

КАРТКА КОРИСТУВАЧ


оплата карткою


ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послуга

(або відмова)


запит на авторизацію


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРПРОЦЕСІНГОВИЙ

ЦЕНТР маршру-

відповідь тизація за-

платіжної питу

системи


БАНК-ЕМІТЕНТ


Схема 5. Рух коштів в платіжній системі.ТОЧКА t = 0 днів

обслуговування


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРРОЗРАХУНКОВИЙ БАНК
БАНК-ЕМІТЕНТДЕРЖАТЕЛЬ КАРТКИ

t = N днів


Схема 6. Схема off-line авторизації .КАРТКА КОРИСТУВАЧавторизація оплата карткою


ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послугаВступ.


Зараз кожна людина переживає певні зміни , пов’язані з переходом нашої країни до ринкових відносин . В цих складних умовах виграє лише той , хто найбільш швидко відреагує на ці зміни і пристосується до нових способів господарювання . Але , треба зауважити , не кожен взмозі самостійно прийняти ці нововведення . Тому для цього потрібно грамотно організувати процес допомоги цим людям у здобутті нових знань . Перш за все ця роль покладена на освітні заклади , які в свою чергу повинні закласти певне підгрунття для подальшого розвитку процесу пристосування і прийняття нових форм господарювання нашими громадянами . Спеціалісти теж проходили шкільну підготовку перш ніж стати ассами в певній галузі . Тому школа повинна відігравати якнайбільш істотну роль в житті людини . Для цього потрібно самим викладачам пристосовуватись до навколишніх змін й бути попереду . В багатьох школах спостерігається картина , коли не вистачає кадрів для викладання предметів , які безпосередньо повинні впливати на формування нового покоління ( економіка, маркетинг , і т.д.) Але всеж таки процес пішов . В школах почали впроваджувати нові предмети , які відповідають потребам сьогодення .

Перехід до ринкових відносин першочергово стосується саме економіки , тому викладання економічної науки в школі необхідне з точки зору першочергової необхідності . Також велике навантаження покладене на організації , які займаються перекваліфікацією вже існуючих кадрів . Це пояснюється негайною потребою суспільства у кадрах нової формації . які й повинні реформувати нашу економіку .

В наше життя бурхливо увійшли нові терміни , поняття . Для подальшого життя кожен з нас повинен бути обізнаним. Зараз для наших громадян відкриваються нові можливості в будь-яких галузях народного господарства . Але без знання економіки , як кажуть , і не туди і не сюди обізнаним у хочаб найпростіших питаннях з економіки. Командно-адміністративна економіка негативно вплинула на менталітет наших громадян , яким важко звикнути до певних вимог економіки ринкового типу . В учбових закладах впроваджуються нові дисципліни- макроекономіка,мікроекономіка, маркетинг,менеджмент, інші ,яким раніше не приділялось належної уваги або вони вивчались не належним чином .

Саме освітніми установами розробляються програми навчання адаптовані до нашої країни . Інститути видають наукові посібники , які допомагають студентам готуватись до майбутньої профессійноі роботи , а також передавати свої знання молодшому поколінню . Тобто , як ми бачимо , освіті належить провідне місце у формуванні нового способу господарювання . Зараз кожен зрозумів просту річ , що запорука успіху лежить у обізнаності й вмінні застосувати теоретичні знання в практичному житті . Саме тому , на наш погляд , кожен повинен знати найелементарніші поняття , які зустрічаються на кожному кроці . Кожен з нас майже з народження може стати учасником фінансових відносин . Тому треба ще змалку кожного привчати до таких понять як гроші, ціна ,попит,пропозиція і т.д. А також треба знати про фінансові інститути ,які в майбутньому стануть для них допоміжним засобом для досягнення певної мети в житті . Одним з таких фінансових інститутів є банк ,який надає багато фінансовиих і консультаційних послуг будь-кому , хто потребує цього .На наш погляд , талановитому музиканту не обов”язково займатися своїми фінансовими справами , за нього це може зробити банк , в якому той може відкрити рахунок і наказати розпоряджатись ним , адже кожен повинен займатися своєю справою на професійному рівні .

Велика увага приділяється в наші часи банківській справі , від функціонування якої залежить ефективність діяльності всіх суб’єктів господарювання . Реформування цієї сфери внесло певні зміни щодо форм і методів банківської діяльності . Перехід до міжнародних стандартів торкнувся системи розрахунків , які в більшості випадків змінили свою форму з готівкової на безготівкову . Одним з інструментів цих розрахунків виступають пластикові картки , які за своєю суттю замінюють готівкові кошти .Ця робота присвячена темі “Кредитнікартки “ , яка на мій погляд, досить актуально звучить в наш час . За кордоном майже кожен громадянин має кредитну картку , яка дає певні привілеї її власнику . На основі своїх методичних розробок я спробую допомогти викладачу у підготовці до заняття з даної теми . Для майбутніх спеціалістів з банківської справи або просто користувачів ця робота буде зручним засобом для здобуття знань .


3.5 Опорнийконспект лекції.


Історія винекнення кредитних картокпочинається з 1946 року . В цей час був

сформований механізм функціонування майбутньої кредитної картки , серцевиною

якого були розписки( чеки ) , які приймалися місцевими торговцями як засіб розрахунків за дрібні покупки . Після того як продаж здійснився , торговець переводив розписку (чек ) на рахунок у банку , а банк висилав авізо клієнту , який здійснив цю покупку по певній сумі чеку. Трохи пізніше , в 1950 році , Дайнерз Клаб впровадив першу картку типу ПиР . Потім інтерес до нововведення на стільки зріс , що в 1960 році Бенк оф Америка впровадив Банк Америкард ( зараз Віза ). Швидкий підйом до рівня загальнонаціонального розрахункового засобу карток Банк Америкард став каталізатором об”єднання групи банкірів , які створили Міжбанківську асоціацію кредитних карток (ІСА) для кредитування в рамках єдиної системи процесом визнання угод , клірингом і взаємними розрахунками по фінансовим операціям . В 1969 році ІСА отримала ексклюзивні права на торгову марку Маster Charge і засновану систему взаєморозрахунків .Оскільки організація стала транснаціональною , асоціація була перейменована в Mastercard .


Стосовно УКРАЇНИ , то картковий бізнес у нас почав розвиватися досить недавно в порівнянні з США і Західною Европою . Але треба відмітити , що за останній рік українські банки здійснили помітний крок в розвитку карткового бізнесу .


Всесвітнє визнання пластикова картка зазнала завдяки багатьом факторам . Зосередимся на кожному з них окремо .


Для банка відкрилися нові можливості для мобілізації фінансових ресурсів будь-яких клієнтів , які мешкають поза умовними банківськими кордонами .


Що ж собою являє кредитна пластикова картка ?

Кредитна картка - іменний платіжний документ , який надає право власнику користуватися своїм картковим рахунком при необхідності , являючись своєрідним ключем до цього рахунку .Картка являє собою типовий пластиковий бланк на зовнішньому боці якої розміщені строк дії картки, логотип і галограма платіжної системи або банку , номер пластикової картки , ім”я та призвіще клієнта . На зворотній стороні знаходиться магнітна полоса та підпис клієнта .Ця інформація видавлена механічним пресуванням і магнітним кодуванням і відповідає міжнародним стандартам , що забезпечує міжнародну стандартизацію.


По пластиковим карткам існує два види послуг :


- емісія


- обслуговування ( еквайринг ).


Комерційні банки випускають пластикові картки з власним логотипом .Клієнт відкриває рахунок в цьому банку і протягом періода , вказаного в картці , користується своїм рахунком на свій розсуд . З картки також можна зняти готівкові кошти . В Україні фактично картки є дебітовими : клієнт витрачає кошти в межах залишків на свому рахунку . За кордоном більш розповсюджені кредитні картки .Вони дають змогу власнику 24 години на добу користуватися банківським кредитом , при цьому кожен раз при здійсненні покупки не відвідуючи банк . Для забезпечення платежів держатель картки може не вносити попередньо кошти , а отримати кредит . В цьому випадку клієнту встанавлюється ліміт кредиту , в рамках якого він може витрачати кошти .

Слід зазначити , що при видачі кредитної картки банк -емітент може запросити від клієнта надання гарантій повернення кредита .Часто гарантії приймають форму страхового депозиту , розмір якого зазвичай перевищує ліміт кредита


Як кредитна так і дебітова картка можуть бути сімейними і корпоративними . Питання про видачу картки кожний банк-емітент вирішує самостійно. Випускаючи картку , банк генерує так званий РІN - код - шифр , який використовується клієнтом для отримання коштів в банкоматах . Але не всі банки мають право емітувати картки з своїм логотипом , середні та дрібні банки укладають з крупними , вступившими в карткові організації , банками агентську угоду , по якій банки-агенти розповсюджують картки “великого “ банку , отримуючи при цьому право на розміщення свого імені на картці .


Що стосується еквайринга , то важливість його зростає з ростом власників карток і організацій, які обслуговують ці картки Тому банки надають по картках повний спектр послуг . Основні операції по обслуговуванню карток пов”зані з процесом отримання повідомлення про можливість здійснення списання певних коштів з картки , т.т. перевірки платоспроможності клієнта . Ця інформація потрібна як самому банку,так і установі, яка обслуговує клієнта ( торгівельна точка , ресторан ... ) Сам цей процес має назву - авторизація і може проводитись в режимі off-line i on-line . В першому випадку картка повинна містити перезаписуючу пам”ять , щоб здійснити додатковий обмін даними з самою карткою . В другому випадку встановлюється зв”язок з базою даних платіжної системи Первинну обробку отриманих запитів на авторизацію проводить банк- еквайер .Як ми бачимо , існує певний зв”язок торгових точок з банком, тому для роботи з ними банки укладають угоду на прийняття до оплати кредитних карток . Банки встановлюють в магазинах інпринтери ( засоби для прокатки на сліпах- чеках ) , POS - термінали - автоматичні системи авторизації або банкомати - засоби для отримання готівки .

Сукупність операцій , що супроводжують взаємодію держателя картки з платіжною системою при здійсненні платежу по картці або отриманні готівки часто називають транзакцією . Таким чином , транзакція містить в собі не тільки зчитування даних з картки , виконання запиту на авторизацію , оформлення чека, але й можливо , зміну інформації про фінансові ресурси держателя картки в базі даних платіжної системи , а також на картці .


Розглянемо послідовність операцій ,які виконують суб”єкти платіжної системи в процесі продажу товарів та послуг по кредитним карткам :


1. Бажаючи здійснити покупку ( або отримати послугу ) , держатель картки пред”являє її продавцеві .


2. Продавець визначає , чи можливе здійснення угоди . Для цього він перевіряє картку і правомірність розпорядження нею покупцем ( візуально або з використанням POS - термінала ) , і при необхідності , здійснює авторизацію ( голосову по телефону або електронну використовуючи POS - термінал ).


3. Якщо угода може бути здійснена , продавець оформляє чек ( сліп ) , переносить на нього дані з картки , При обробці вручну для цього використовується інпринтер і держатель картки потім підписує всі примірники чеків .При автоматичній обробці підпис не потрібен , т.як його роль виконує ПІН-код .


4. Примірник чека , картка і товар передаються покупцеві .


5. Торгова точка пересилає в банк - еквайер дані про транзакціях за день .При цьому при обробці вручну передаються примірники сліпів


6. Банк -еквайер виконує розрахунки з торговою точкою .


7. Проводяться розрахунки між банками .


8. Держателі карток розраховуються з банком за отриманий кредит .


Із всього вище сказаного можна виділити основні ознаки , які роблять пластикову картку найбільш привабливою в порівнянні з іншими платіжними засобами :

- для власника картки вона вигідна з точки зору можливості 24 години на добу користуватися кредитом , при цьому не обмежуючи свої фінансові можливості ( кредитна картка ) ; також картка займає в гаманці досить мало місця ; держатель картки також певну захищеність від крадіжок коштів або несанкціонованого витрачання їх третью особою .

- для торгової точки прийняття кредитних карток як засобу платежу означає зменшення ризика неплатежу з боку клієнта , також звільняє їх від розробки власного кредитного плану , який необхідний для залучення більшої кількості клієнтів ( програма “заплатити в кредит” широко використовується за кордоном) .

- для банка кредитна картка відкриває простір для залучення більшої кількості фінансових ресурсів , а також разом з карткою клієнтам пропонуються додоаткові послуги, які збільшують прибутки банку.


КРЕДИТНІКАРТКИ


БАНКІВСЬКІ ТУРИЗМУ І РОЗВАГІНДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ


СТАНДАРТНІ


ЗОЛОТІ


1.Характеристика методики викладання для старшокласників.


Дана дисципліна - “БАНКІВСЬКА СПРАВА “- розрахована на аудитрію або учнів старших класів шкіл з економічним нахилом , студентів економічних ВУЗів . Враховуючи специфіку психологічної активності цієї групи навчання , треба викладачеві підібрати певні форми і методи навчання , які б як можна більш точно відображали потреби і можливості даної вікової групи .


В даному віці людина може самостійно приймати рішення , використовувати творчий підхід при вирішенні певних задач , також для неї характерно підвищення почуття власної значуваності в своїх очах , а також в очах інших людей . Людина ,можна сказати , стає на шлях свідомого самостійного життя , в якому їй прийдеться відповідати за кожен зроблений крок . Маючи певний багаж знань , ці люди застосовують його , будують свої певні висновки , теорії , гіпотези . Тому при викладанні їм нового матеріалу треба старатися не робити повторїв , щоб не зменшити зацікавленість до предмета , але при цьому трба пам”ятати і таке золоте правило : “ повторение - мать учения “ . Всі науки між собою тісно пов”язані , тому повтори неминучі і треба використовувати прийоми , які б допомогли виявити ці остаточні знання ( запитання-відповідь , вікторина , тест , евристична бесіда ) . Для подання нового матеріалу можна також використовувати різноманітні схеми і таблиці для структурування інформації і для більш глибокого засвоєння нового . Також деяку кількість нового матеріалу можна давати на самостійне вивчення , але при цьму треба вибрати такий матеріал , який би не потребував пояснень викладача . Для даної вікової групи самостійна робота повинна бути всіх рівнів , адже студенти володіють всіма необхідними знаннями і вмвннями для виконання всіх завдань . Роль викладача при викладанні нового матеріалу повинна бути досить істотною , а при закріпленні нового - ініціатива повинна переходити до студентів , які повинні використовуючи пояснення викладача і різноманітну літературу на свідомому рівні показати свою обізнаність . Для більш обдарованих або просто зацікавлених тим чи іншим питанням студентів доцільно проводити наукові семінари , дискусії і т. д. Ці мероприємства допоможуть таким студентам у майбутній науковій діяльності .


Впровадження нестандартних форм і методів навчання підвищить рівень зацікавленості до предмету і дасть багато інших додатніх ефектів . Так , наприклад , імітаційні ігри допоможуть студентам “увійти “ в наближену до реальної середу. Це дасть змогу застосувати теоретичні знання на практиці , т.т. це підготує студента до майбутньої професійної діяльності . КВК і вікторини розвинуть у студентів колективні якості ( почуття команди ) , дух змагання і неадекватні ситуації привчать студента до швидкої орієнтації в нестандартних умовах , а також до вміння сконцентруватися і прийняти вірне рішення за короткий час .


Тобто існують певні характеристики психологічної активності старшокласників , а кожен викладач , ознайомившись з ними , самостійно повинен обрати ту чи іншу форму або метод викладання , який найбільшефективний саме в певній ситуації , адже викладання - це творчий процес , який підігнати в якісь рамки просто не можливо .Треба знати про всі ці форми і методи для того , щоб скористатися ними в потрібний час.


Викладач повинен також пам”ятати , що старшокласник -це вже майже сформована особистість . До кожного з старшокласників повинен використовуватися індивідуальний підхід, якщо це можливо в певній ситуації . Для того ,щоб процес навчання був більш ефективним , ми вважаємо , треба застосовувати розподіл учнів (студентів) по групам в залежності від можливостей і здібностей кожного . Це дасть змогу створити в групі більш-менш рівні умови для навчання. Ті учні (студенти), які з часом будуть покращувати свої результати , зможуть перейти в групу наступного рівня складності , таким чином , в учня (студента) буде певний стимул в навчанні .


2.Розробка робочої програми навчальноїдисципліни “КРЕДИТНІ КАРТКИ”.

2.1.Загальні відомості про дисципліну .


Банки - одна з найважливіших структур ринкової економіки . Банківська діяльність істотно підвищує ефективність суспільного виробництва , впливає на рост продуктивності суспільної праці.

З розвитком економічних відносин підвищувалась роль і інститутів , які обслуговували цю сферу суспільних відносин . Виникла необхідність у створенні наукових закладів , які б досліджували і вдосконавлювали внутрішню структуру і функції фінансових установ .

Перші банки виникли в Італії . Але перші банки капіталістичного типу з”явилися в 17 сторіччі . Цей і подальший період характеризується суттєвими змінами в банківській сфері . Вплив зовнішніх факторів , не пов”язаних на пряму з банками на банківську сферу потребували наукового вирішення економічних протеріч . Поступово банківська справа зайняла почесне місце серед інших економічних дисциплін . Особливості історичного розвитку та дія різних політико-економічних чинників обумовили специфіку розвитку банківської справи в різних країнах .


Метою вивчення дисципліни “БАНКІВСЬКА СПРАВА” є ознайомлення студентів з організацією і методикою проведення банківських операцій відповідно до рівнів банківської системи , також ознайомлення з структурними підрозділами банківської системи , формування економічного світогляду, підготовки до свідомого вибору професії.


Основними завданнями при вивченні даної дисципліни є :


1. Розкрити сутність таких понять: кредит, депозит, облікова ставка, ваксель, цінні папери, кредитні картки, інвестиції, лізинг, факторинг...

2. Оволодіти знаннями стосовно проведення банківськоих операцій ;

3.Навчити старшокласників користуватися нормативними документами , які регулюють той чи інший процес в банківській установі ;

4. Формувати такі якості особистості: працьовитість , підприємницький хист, діловитість, організованість, рішучість, компетентність, уважність...

5. Розвивати уміння і навички відстоювати власну точку зору,вміння приймати рішення ...


2.2.Програма дисципліни “БАНКІВСЬКА СПРАВА”.


Програмою дисципліни “ БАНКІВСЬКА СПРАВА “,яку розробив д-р економ.наук Мороз А.М.(нами зроблені незначні зміни: внесена ще одна тема- “Кредитні картки”), передбачається вивчення таких тем , як :


1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .


- порядок створення КБ

- дотримання економічних нормативів

- доходи ,видатки і прибуток банка


2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .


- економічна характеристика ресурсів КБ

- формування власного капіталу

- операції по залученню внесків і депозитів

- управління ресурсами КБ


3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ .


- класифікація кредитів КБ

- умови кредитної угоди

- способи захисту від кредитного ризику

- оцінка кредитоспроможності позичальника

- забезпечення забов”язань позичальника перед банком

- позичковий процент і його диференціація

- етапи процесу кредитування


4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ І ЇХ ВИДИ .


- кредити ,пов”язані з вексельним обігом

- кредити під цінні папери

- кредитування по поточному рахунку

- споживчий кредит


5. КРЕДИТНІ КАРТКИІ


- історія виникнення і розвиток індустрії пластикових карток

- визначення кредитноі картки

- емісія і обслуговання карток

- операції , пов”язані з використанням кредитних карток


6. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ .


- організація готівкового грошового обігу

- касові операції КБ

- прогнозування і облік касових оборотів банків


7. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ .


- суть і цілі банківських інвестицій

- спільне та відмінність між інвестиційними і кредитними операціями

- ризик і ліквідність інвестиційних операцій


8. СИСТЕМА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН .


- валютні системи

- конвертованість валюти

- валютний курс і курсова політика

- платіжний баланс

- валютне регулювання


9. МІЖНАРОДНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .


- розрахункові операції

- кредитні операції

- валютні операції


10. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .


- види банківських послуг

- гарантійні , посередницькі , консультаційні послуги

- трастові операції банка

- визначення вартості банківських послуг


11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ЙОГО ОПЕРАЦІЇ .


- НБУ , його задачі і функції

- емісійні операції

- організація міжбанківських розрахунків

- касове виконання бюджету

- кредитні операції і політика рефінансування

- надзор за банківською діяльністю


Взв”язку з тим,що в середній школі №26 м. Києва не вивчають дисципліну “Основи економічних знань” , ми розробили дану програму опираючись на власне бачення викладання економіки у школі.

Кожна тема даної дисципліни відображає структуру і функції окремих ланок банківської установи універсального типу. Банк -це цілесний механізм , в якому кожен службовець-член команди .Кожен відділ взаємодіє один з одним . Тому поділ на окремі функціональні підрозділи робиться лише для зручності і для швидкості проведення певних операцій . Виділення тем допоможе студенту структурувати знання з банківської справи , створити певну картину банківських відділів , які реально існують в банку і зрозуміти чим кожен з них займається . Для більш чіткого розуміння взаємозв”язків між темами дисципліни БАНКІВСЬКА СПРАВА розглянемо структурно- логічна схему :

Структурно-логічна схема

взаємозв”язок між темами дисципліни БАНКІВСЬКА СПРАВА


Організація КБ НБУ і його операції


Формування капіталу КБОснови організації банківського

кредитування

Послуги КБ

КРЕДИТНІ КАРТКИ

Організація і регулюв готівк . грош . обігу

Кредитні операції і їх види


І Iнвестиційна діяльність банків


Система валютних відносин Міжнародні операції

КБ


2.3.Тематичний навчальний план .НАЗВА ТЕМИ РОЗПОДІЛ ПО ГОДИНАМ

ВСЬОГО ЛЕКЦІЇ СЕМІНАРИ САМОСТ. РОБ.


1. ОРГАНІЗАЦІЯ КБ 4 2 2 1


2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КБ 3 1 2 1


3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ.

КРЕДИТУВАННЯ 3 2 1 1


4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ВИДИ 4 2 2 2

5. КРЕДИТНІ КАРТКИ 4 2 2 16. ОРГАН. І РЕГУЛ. ГОТІВКОВОГО

ГРОШОВОГО ОБІГУ 3 2 1 1


7. ІНВЕСТИЦІЙНА Д-ТЬ КБ 3 2 1 1


8. СИСТЕМА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 2 1 1 1


9. МІЖНАРОДНІ ОПЕРАЦІЇ КБ 3 2 1 110. ПОСЛУГИ КБ 2 1 1 111. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ТА

ЙОГО ОПЕРАЦІЇ 4 2 2 2


всього: 35 19 16 13


Майже в кожній темі нами запропоновані самостійні роботи. На самостійне опрацювання винесені такі питання:

- порядок створення КБ

- управління ресурсами КБ

- умови кредитної угоди,

- кредити пеід цінні папери

- взаємозв”язок касових і емісійних операцій банку

- ризик і ліквідність інвестиційних операцій

- НБУ і його структура...

Пропонуючи питання на самостійне вивчення, ми сподіваємося на остаточні знання учнів з інших предметів.


2.5. Форми і методи контролю навчально-пізнавальної діяльності.


Враховуючи вікові особливості старшокласників(студентів) і специфіку дисципліни “БАНКІВСЬКА СПРАВА” треба підібрати ті форми і методи навчально-пізнавальної діяльності , які б найбільш точно відповідали передбаченим програмою дисципліни вимогам .


Контроль рівня засвоєння нового матеріалу на лекції може здійснюватися за допомогою тестових завдань (див. с. ), самостійної роботи або,навіть, лектору достатньо запитати у старшокласників чи все їм зрозуміло і чи нема в них запитань.Велику частину матеріалу старшокласникам пропонується на самомтійне вивчення . Цю частину роботи можна перевірити запропонувавши їм підготовити доповідь усну або у формі реферату , або на семінарському занятті влаштувати дискусію навколо цих питань.Також, наприклад, самостійну роботу можна провести на семінарському занятті.Тема “Система валютних відносин” вивчалася раніше у дисципліні Міжнародні економічні відносини.Тому викладач розповівши лише специфічні моменти ,які стосуються лише банківської сфери, може запропонувати учням показати свої знання по цій темі. Викладачем повинні бути розроблені завдання для самостійної роботи, наприклад :


1-й варіант :

- дати визначення поняттю національної валютної системи і описати її складові елементи;

- дати визначення поняттю валютний курс і описати механізм його визначення .


2-й варіант :

- дати визначенню категорії міжнародна валютна система , назвати її основні елементи ;

- що таке конвертованість валюти і які види її бувають?


На практичних заняттях старшокласникам буде цікаво взяти участь у рольовій або імітаційній грі (див. с. ) , в яких вони зможуть проявити всі свої набуті знання і вміння. Семінарські заняття треба проводити по заздалегідь відомому плану , щоб старшокласник міг підготуватися до нього . В кінці кожного тематичного блоку можна проводити контрольні роботи у вигляді тестів або комбінованого уроку .


Для того , щоб підтримувати рівень знань з пройденого матеріалу , можна поєднувати новий матеріал зі старим , при цьому запропонувати порівняти його або проаналізувати новий матеріал , спираючись на попередні знання.


При вивченні теми “Кредитні картки” нами пропонуються такі форми контролю :

- бліц-опитування(див. с. )

- тест (див. с. )

- ситуація (див. с. )

- імітаційна гра ( див. с. )


Щоб підвищити зацікавленість у старшокласників можна влаштувати змагання або на швидкість вирішення задачі , або на прийняття найбільшефективного рішення в певній ситуації . Також можна провести групове змагання , при цьому розбити групу на підгрупи , видати їм однакові завдання і визначити найкращих .


Всі ці запропоновані нами форми і методи контролю потребують детальної розробки , певної матеріально-технічної бази . В наших умовах реально можна розробляти тестові вправи , проводити контрольні роботи , залікові заняття , в кінці - екзамен .Але треба також вносити якісь зміни і використовувати неординарні методи проведення класичних семінарських занять .


В деяких конкретних випадках розмова зі старшокласником тет-а-тет теж може допомогти викладачу перевірити його рівень знань ( форма усного екзамену ) .


Для виявлення певних знань у старшокласників викладач може самостійно обрати той чи інший метод , але потім - він повинен бути задоволений результатами своїх дій ,а результат - виявлення повної картини ситуа

Подобные работы:

Актуально: